شپش سر

۱۳۹۹/۹/۲ ۵:۵۷:۰۰

شپش سر نوعی عفونتی انگلی موهای سر است که توسط شپش ایجاد می شود. شپش حشره ای است که شش پا دارد و بال ندارد...