بیماری ها

بیماری ها 1398-8-21 11:08:23 +00:00

زونا

زونا نوعی عفونت ویروسی پوست است که توسط همان ویروسی ایجاد می شود که آبله مرغان را بوجود می آورد. به عبارت دیگر بعد از این که به آبله مرغان را بوجود می آورد...

ثبت قرار ملاقات

در صورت داشتن سوال از پزشکان کلینیک و همچنین درباره خدمات کلینیک ونک می توانید از طریق فرم زیر با ما در ارتباط باشید.